“TVAIKONIS” PASŪTĪJUMU

PIEŅEMŠANAS, IZSNIEGŠANAS UN APSTRĀDES

NOTEIKUMI - LĪGUMS

1. Pieņemot izstrādājumus, tiek noformēta pasūtījuma kvīts, kurā tiek norādīts tīrīšanā, mazgāšanā, labošanā vai krāsošanā (turpmāk tekstā - apstrāde) nodoto izstrādājumu veids, skaits vai svars. Klients kvīti paraksta un Klienta paraksts uz kvīts ir apliecinājums tam, ka Klients ir iepazinies un piekrīt šiem noteikumiem un ka ieraksti kvītī ir izdarīti pareizi un ir Klientam saistoši.

2. Klients piekrīt, ka apstrādei nodotie izstrādājumi ārpus pieņemšanas punkta (kurjeram) tiek šķiroti, uzskaitīti un salīdzināti ar pasūtījuma kvīts ierakstiem tikai “Tvaikonis” vai apakšuzņēmēju telpās.

3.    Apstrādei “Tvaikonis” var nepieņem izstrādājumus, kuri ir ļoti netīri, ļoti veci un kuri apstrādes procesā var bojāties, saplēst citu klientu mantas vai apstrādes iekārtas; ar norādi “ķīmiski tīrīt aizliegts, mazgāt aizliegts”.

4. Klients piekrīt, ka “Tvaikonis” negarantē apstrādē pieņemto izstrādājumu pilnīgu iztīrīšanu vai saglabāšanos iepriekšējā stāvoklī sekojošos gadījumos:

4.1. Izstrādājumiem ar defektiem vai šādām īpašībām - nodilumi, izbalējumi, norauta krāsa, deformācija, slikti piešūtas pogas, slikti nošūtas vai atirušas malas, saplēsta, caurumi, apģērbi sarkanā krāsā vai vairāku krāsu.

4.2. Izstrādājumiem ar traipiem - nezināmas izcelsmes, alkohols, tēja, kafija, ziedi, zāle, rūsa, pelējums, iestāvējušies sviedri, eļļa, mazuts, krāsas (arī lupu krāsa), tinte, ogas, bietes, tomāti, kečups, košļājamā gumija, apavu smēres.

4.3. Izstrādājumiem - bez kopšanas instrukcijas (birkas) par apstrādes noteikumiem un brīdinājuma informācijas par speciālām apstrādes metodēm; izstrādājumiem ar ražotāja pievienotu nepareizu marķējumu; pakalpojumam “Wash & Fold“ nodotajiem izstrādājumiem; izstrādājumiem ar nolietojuma pakāpi 70% un vairāk; trikotāžas izstrādājumiem ar noirušiem valdziņiem vai līmaudumu; izstrādājumiem, kas sarāvušies vai izpletušies, caurumiem izstrādājumos, kas pēc apstrādes radušies iepriekšēju noberzumu, kodīgu vielu vai kožu iepriekšējās iedarbības vietās; izstrādājumiem, kurus Klients pirms nodošanas tīrīšanai/mazgāšanai pats mēģinājis tīrīt/mazgāt/attraipot mājas apstākļos; visiem aizkariem, dūnu, dabīgās un mākslīgās ādas un kažokādas izstrādājumiem vai izstrādājumos ar šādām detaļām, kaklasaitēm, aitas, lamas u.tml. vilnas segām.

4.4. Furnitūrai - par pogu, sprādžu, rāvējslēdzēju, polsteru un citas furnitūras izstrādājumu bojājumiem, kas radušies neizturīga auduma un vīles, kā arī nenoturīgu krāsu un impregnējuma dēļ.

5.    “Tvaikonis” neatbild par Klienta mantām, kas atstātas apģērbu kabatās.

6.    Pretenzijas par apstrādes kvalitāti tiek pieņemtas 2 dienu laikā no pasūtījuma izsniegšanas brīža klientam. Pretenzijas par izsniegto izstrādājumu skaitu tiek pieņemtas tikai pasūtījuma izsniegšanas laikā.

7.    Pasūtījumu izsniedz klientam uzrādot kvīti. Kvīts nozaudēšanas gadījumā Klientam nekavējoties par to jāinformē “Tvaikonis” personāls. Šajā gadījumā pasūtījums tiek izsniegts Klientam uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Ja līdz Klienta pieteikumam par kvīts nozaudēšanu izstrādājums izsniegts kādai trešajai personai, kas uzrādījusi nozaudēto pasūtījuma kvīti, “Tvaikonis” nav atbildīgs par Klienta materiālajiem zaudējumiem.

8. Ja apstrādē nodotā manta ir sabojāta “Tvaikonis” vainas dēļ, Klientam tiek izmaksāta kompensācija līdz pieckārtīgai šīs mantas apstrādes cenai, ņemot vērā nolietojumu.

9.    Par izstrādājumiem, kas netiek izņemti 3 darba dienu laikā sākot no kvītī atzīmētā izpildes datuma vai dienas, kad Klients ir informēts par pasūtījuma izpildi, Klients maksā glabāšanas naudu 0,50 euro par katru nokavēto pasūtījuma izņemšanas dienu, bet ne ilgāk kā 2 mēnešus, skaitot no pasūtījuma izpildīšanas dienas. Ja Klients nodotos izstrādājumus ne-izņem 2 mēnešu laikā no pasūtījuma izpildīšanas dienas, “Tvaikonis” šos izstrādājumus izlieto pēc saviem ieskatiem.

10.    Mobilā pieņemšanas punkta (kurjera) pasūtījums tiek pieņemts vai atgriezts pēc Klienta norādītās adreses “Tvaikonis” transportlīdzeklī vai tā tuvumā. Par piegādi līdz Klienta dzīvesvietas/biroja durvīm tiek iekasēta papildus maksa 1 euro/1 stāvs, bet izstrādājumiem, kuru svars pārsniedz 20kg - vienojoties.

 

11.    Izstrādājumu savākšana un piegāde līdz Klienta adresei notiek iepriekš saskaņojot ierašanās laiku. Ja Klients paša norādītajā laikā neatrodas pasūtījuma savākšanas/piegādes adresē vai nav spējīgs saņemt izpildīto pasūtījumu, “Tvaikonis” kurjers gaida Klientu norādītajā adresē ne ilgāk kā 10 minūtes no ierašanās brīža, kas tiek fiksēts ar telefona zvanu Klientam. Nākamajā piegādes mēģinājumā klienta rēķinam tiek pieskaitīti dubulti transporta izdevumi saskaņā ar Tvaikonis izcenojumiem.